پست الکترونیکی: m.akhondi68@yahoo.com

آدرس 1 : خراسان شمالی . شهرستان گرمه . خیابان شهید با هنر . پلاک 24

کد پستی : 9431835885

تلفن پشتیبانی: 09157673080 (تماس، پیامک، تلگرام)
تلفن ثابت : 05832506065